Anneke Marlene

Anneke Marlene (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart is een Nederlandse bestuurster en CDA-politica en sinds 2016 burgemeester van Delft. Eerder was zij directeur-bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds, staatssecretaris en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Anneke Broekers-Knol

Anneke Broekers-Knol is een Nederlandse politica. Van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 was ze staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Van oktober 2001 tot juni 2019 was ze lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de VVD. Van 2013 tot 2019 was ze tevens voorzitter van de Eerste Kamer en uit hoofde hiervan […]

Harm Evert Waalkens

Harm Evert Waalkens was gedurende meer dan 12 jaar parlementarier en lid van de PVDA fractie in de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hij was woordvoerder van zijn fractie op het gebied van landbouw, voedselveiligheid en dierenbescherming. Eigenaar van een ecologisch vleesveebedrijf en een melkveehouderij en tot twee maal toe (2005 en 2006) uitgeroepen door […]