DBC Lunch 3 mei

De wereldbevolking en de vraag naar (drink)water groeien in een ongekend tempo. En intussen wordt onze planeet steeds meer geconfronteerd met de uitdagingen van de klimaatveranderingen.

Droogte, woestijnvorming en in het algemeen de stijgende temperaturen tasten ons milieu aan. Veranderingen in onze manier van leven zijn noodzakelijk en we moeten dringend met oplossingen komen die de mensheid in staat stellen om met hoop en optimisme naar de toekomst te kijken.


Terwijl de wereldbevolking de 8 miljard nadert, wordt de menselijke impact op de planeet elk jaar moeilijker te negeren. Onze steden, infrastructuur, landbouw en vervuiling zijn enkele van de vormen van stress die we op de natuurlijke wereld leggen, en onderzoekers schatten dat op dit moment 14,6% (18,5 miljoen km²) landoppervlak is aangetast.  Opvallend is dat de meeste van deze gebieden in de buurt van natuurlijke zoetwaterbronnen liggen. Een goed voorbeeld is Egypte, waar 95% van de 102 miljoen inwoners langs de oevers van de Nijl en in de Nijldelta op slechts 2,4% van de totale oppervlakte van het land woont.

Dit illustreert hoe belangrijk het is dat we alternatieve waterbronnen vinden. Technologieën die kunnen worden gebruikt om over drinkwater te beschikken op off-grid locaties en die de landbouw en natuur laten herleven op verlaten plekken.

In april 2018 hebben we een heel bijzonder persoon uitgenodigd voor onze DBC-lunch. De Nederlandse kunstenaar en uitvinder Ap Verheggen. Sinds dit bezoek aan Madrid hebben we Ap op de voet gevolgd en met grote verwachting en interesse de evolutie van zijn Sunglacier-project gevolgd. Toen zijn uitvinding het belangrijkste onderdeel werd van het Nederlandse paviljoen op de laatste World Expo in Dubai, vierden velen van ons deze mijlpaal. Een door zonne-energie aangedreven “water uit lucht unit”, geïnstalleerd op het dak van het paviljoen, produceert elke dag tot 1200 liter vers en schoon water. Een enorme innovatie die de toekomst van de mensheid zou kunnen veranderen, werd gepresenteerd voor een wereldwijd publiek.

Op 31 maart, viel het doek voor de Expo 2020 en we vonden Ap bereid en beschikbaar om deel te nemen aan onze volgende DBC-lunch. Hij zal de ervaringen die hij had in Dubai, de laatste ontwikkelingen en perspectieven voor het opschalen van de Sunglacier-productie met ons delen, evenals het project dat hij onlangs met de Nederlandse zanger en songwriter Janieck lanceerde.

Afgelopen winter heeft een door klimaatverandering veroorzaakte extreme droogte de gewassen in Spanje verwoest, en we zijn van mening dat het onderwerp voor onze volgende lunch van bijzonder belang is voor ons gastland. Daarom zijn ook de Spaanse vrienden van de DBC op 3 mei van harte uitgenodigd.