DBC Lunch 5 juli

Het is al lang geleden, in de tijd dat Johan Cruijff nog in het Nederlands elftal voetbalde, dat onze maatschappij geconfronteerd werd met een inflatie van boven de 10%. Uit die tijd stamt ook de term stagflatie. Een situatie waarin de economische groei vertraagt, en de inflatie en de werkloosheid steeds hoger worden.

Stagflatie is zeer moeilijk te bestrijden en schept een dilemma voor het economisch beleid. De maatregelen met als doel de inflatie te verlagen, kunnen de werkloosheid doen toenemen en vice versa. Kapitaal en spaarders worden getroffen door de inflatie, arbeid door werkloosheid, en de overheid door de teruglopende belastinginkomsten.

Wanneer er gesproken wordt over de oorzaken van de huidige inflatie, wordt er met name gewezen op de inflatoire gevolgen van de oorlog in Oekraïne en het herstel van de goederenstromen, verstoord door toedoen van de coronapandemie. Geen structurele factoren zou je zeggen, maar tijdelijke oorzaken die na verloop van tijd weer weg zullen ebben. Toch doemt bij veel economen het spookbeeld van de stagflatie weer op.

Voor de komende lunch hebben we Marcel Jansen uitgenodigd om met ons zijn visie en expert opinie te delen voor wat betreft de economische vooruitzichten.

Marcel is Professor aan de Autonome Universiteit van Madrid (UAM) en doctor in de economie van het Europees Universitair Instituut van Florence. Hij is een expert in macro-economie en arbeidseconomie met bijzondere nadruk op de zoektheorie, wiens pioniers in 2010 de Nobelprijs ontvingen.

Hij werkt sinds 2009 samen met FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) en is adviseur van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) over zaken als collectieve onderhandelingen en jeugdwerkloosheid.

Alhoewel zijn huidige onderzoek met name kijkt naar de impact van een slechte kredietwaardigheid op de werkgelegenheid, zal Marcel tijdens de komende lunch tevens zijn mening geven over de oorzaken en de mogelijke gevolgen van de huidige historisch hoge inflatie en het risico op stagflatie.

Graag tot ziens op 5 juli in The Haciendas Warehouse!