Officiele ledenvergadering

Op 23 januari zal de eerste officiele ledenvergadering in de bijna 80 jarige geschiedenis van onze club plaatsvinden.  De traditie om op de eerste dinsdag van de maand bij elkaar te komen gaat ver terug in de tijd. Eind jaren veertig kwamen de vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse bedrijven zoals Philips, AKZO, Shell, Unilever, KLM en Hudig Langeveldt reeds samen voor een maandelijkse zakenlunch in Madrid. Tijdens deze bijeenkomsten werd waardevolle informatie uitgewisseld tussen landgenoten. In 1967 werd deze traditie geformaliseerd en ontstond de ‘Nederlandse Zakenlunch Club’.

Begin 2020 vond een verdere formalisatie plaats en werden voor het eerst de statuten van de “Asociación Empresarial Dutch Business Club” bij de Notaris gepasseerd. Hierna heeft het bestuur hard gewerkt om, ook in tijden van de Corona pandemie, verdere formaliteiten met de Spaanse overheidsinstanties af te handelen.

De volgende agendapunten behandeld zullen worden:

  1. Opening voorzitter
  2. Terugblik op 2020-2023
  3. Presentatie leden van het bestuur
  4. Financiële verantwoording 2020, 2021 en 2022
  5. Sponsors en fondsenwerving
  6. Nationale Business Meeting 2024 met de Nederlandse Ondernemers, Starters en Managersprijs
  7. Activiteiten en toekomst van de Dutch Business Club
  8. Wvttk / afsluiting

Het doel van het bestuur inzake agendapunt 7 is om samen te bespreken hoe we als club verder willen en kunnen gaan, want onze club is van en voor de leden. De suggesties die we ontvangen tijdens de vergadering zullen door het bestuur gebruikt worden om verder te bouwen aan de toekomst van de DBC.

Na afloop van de bijeenkomst is er een “Vino Español” aangeboden door EY, sponsor van deze bijeenkomst.